• Bahasa Melayu (MY)
  • English (UK)
Kampus Utama

Kaunter Utama
Tel: 088-320000
Samb: 2240

Kaunter Khidmat Pelanggan
Tel: 088-320000
Samb: 2219
Email: membership@ums.edu.my

Kaunter Perkhidmatan Rujukan dan Informasi

Tel:088-320000
WhatsApp: 088-320232

Kaunter Perkhidmatan Terbitan Bersiri
Tel:088-320000
Samb: 2302

Kaunter Perkhidmatan Koleksi ASEANA +3 (Penyelidikan)
Tel: 088-320000
Samb: 2294

Perpustakaan Perubatan

Tel: 088-320000
Samb: 611113 / 611114 / 611115
Fax: 088-321380
WhatsApp: 088-329055
E-mail: medlib@ums.edu.my

Blok Klinikal Queen Elizabeth Hospital (QEH)

Tel: 088-438506
Fax: 088-270207

Perpustakaan UMS Kampus Antarabangsa Labuan

Tel: 087-460511 / 505
Fax: 087-465157
Whatsapp: 013-2456240
E-mail:librarykal@ums.edu.my

Pusat Maklumat Lestari, Kampus Sandakan

Tel: 089-223712
Fax: 089-220710
Whatsapp: 011-26204313
Email: pmlspl@ums.edu.my

Pusat Perkhidmatan Bacaan Luar (PLUMS) Tawau

Tel: 089-913905 / 914905
Fax: 089-912905
Email: plumtwu@ums.edu.my

Pusat Pendidikan Perubatan Sikuati, Kudat

Tel: 088-612448
E-mail: pppskspu@ums.edu.my

<