• Bahasa Melayu (MY)
 • English (UK)

 

FAQ(2019)

 

Soalan Lazim

 1. Bagaimanakah caranya jika saya ingin menjadi ahli Perpustakaan?
 2. Berapakah kelayakan buku yang saya boleh pinjam?
 3. Berapakah denda yang perlu dibayar bagi buku yang lewat dipulangkan?
 4. Apakah tindakan yang akan diambil oleh Perpustakaan jika buku yang dipinjam hilang/koyak/rosak?
 5. Bagaimanakah cara untuk menempah buku yang sedang dipinjam?
 6. Bilakah saya boleh mengambil buku yang sudah ditempah?
 7. Bagaimana saya boleh lanjutkan tempoh pinjaman buku secara atas talian?
 8. Bagaimanakah saya boleh mengakses pangkalan data atas talian dari luar kampus ?
 9. Bolehkah saya membuat Pinjaman Antara Perpustakaan PAP?
 10. Adakah saya perlu membayar sebarang kos untuk mendapatkan perkhidmatan PAP?
 11. Bilakah Permohonan Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD) dan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) boleh di buat dan bilakah saya boleh dapatkan bahan yang dipohon?
 12. Bolehkah saya meminjam dan memulangkan bahan ke Perpustakaan cawangan UMS?
 13. Bagaimana saya boleh menggunakan kemudahan bilik Kubikal ?
 14. Dimana saya boleh membuat tempahan menggunakan bilik perbincangan/Bilik seminar?
 15. Dimanakah saya boleh mengakses WiFi di UMS?
 16. Jika saya mempunyai masalah WiFi dengan siapa boleh dirujuk?
 17. Bolehkan saya pergi membuat rujukan di perpustakaan IPTA yang lain?
 18. Saya ingin mencari contoh soalan peperiksaan. Adakah boleh saya perolehinya dari mana-mana koleksi?
 19. Apakah beza antara Koleksi Am dan Koleksi Rujukan?
 20. Di mana boleh saya dapatkan artikel surat khabar?
 21. Bagaimankah caranya sekiranya saya ingin  mencadangkan buku untuk dibeli oleh pihak perpustakaan?
 22. Jika saya perlu memohon bantuan dalam pencarian maklumat , siapakah yang boleh saya rujuk?
 23. Apakah Literasi Maklumat?

 

1. Bagaimanakah caranya jika saya ingin menjadi ahli Perpustakaan?

Pelajar UMS/Pensyarah UMS

Semua pelajar UMS/pensyarah UMS adalah secara automatik menjadi ahli perpustakaan berdasarkan kategori ahli.

Pengguna luar

 1. Mengisi Borang Pendaftaran keahlian dan mengemukakan dua keping gambar berukuran passport.
 2. Mengemukakan surat pengesahan/sokongan dan dari Ketua Pustakawan/Ketua Jabatan.
 3. Membayar Yuran pendaftaran dan keahlian
 4. Untuk maklumat lanjut,sila berhubung dengan Unit Keahlian di talian sambungan 2219.

 

2. Berapakah kelayakan buku yang saya boleh pinjam?

Kelayakan pinjaman adalah berdasarkan kepada kategori keahlian.

Kategori AhliBuku AmJurnal/MajalahBahan MultimediaASEANATanda Merah
Kakitangan Akademik

30 naskah / 90 hari

2 bahan  *3 hari
5 bahan **2 jam

2 bahan 3 hari

Rujukan sahaja

2 naskah 2 hari

Kakitangan Profesional

25 naskah / 90 hari

Kakitangan Am

10 naskah / 30 hari

5 bahan ** 2 jam

1 bahan 3 hari

1 naskah 2 hari

Pasca Siswazah

 20 naskah / 30 hari

Pelajar Pra-Siswazah

 10 naskah / 14 hari

1 naskah 2 jam/ bermalam

Diploma/Sijil/Matrikulasi

5 naskah / 14 hari

1 naskah 2 jam/ bermalam
Ahli Luar

30 hari
(mengikut kelayakan)

2 bahan 2 hari2 jam

* Berjilid **Terkini

  

3. Berapakah denda yang perlu dibayar bagi buku yang lewat dipulangkan?

Denda Lewat Pemulangan

Buku Amlewat 1 hari20 sen
lewat 4 mingguharga buku + RM50.00
Bahan Multimedialewat 1 hari50 sen
lewat 4 mingguharga bahan + RM50.00
Buku Tanda Merahlewat 1 jam50 sen
lewat 2 mingguharga buku + RM50.00
Jurnal/Majalahlewat 1 hari50 sen
lewat 1 jam berikutRM1.00
lewat 1 MingguHarga jurnal + RM50.00
Tesislewat 1 jam50 sen

 

4. Apakah tindakan yang akan diambil oleh Perpustakaan jika buku yang dipinjam hilang/koyak/rosak?

 1. Membayar harga bahan mengikut 3 kali ganda harga semasa,serta membayar wang proses sejumlah RM 50.00 atau
 2. Menggantikan bahan yang sama serta membayar wang proses sejumlah RM50.00

 

5. Bagaimanakah cara untuk menempah buku yang sedang dipinjam?

Boleh dibuat di Kaunter Sirkulasi dengan mengisi borang yang disediakan.

 1. Dihadkan kepada bahan yang berada di dalam pinjaman peminjam lain sahaja.
 2. Dihadkan kepada sekali tempahan sahaja bagi satu bahan untuk memberi peluang kepada pengguna lain merujuk bahan tersebut.

Anda juga boleh menempah secara online dengan menggunakan Web VIRTUA. Sekiranya tidak dapat, sila berurusan di Kaunter Sirkulasi untuk membuat tempahan.

 

6. Bilakah saya boleh mengambil buku yang sudah ditempah?

Pengguna dinasihati datang ke Perpustakaan untuk menyemak bahan yang ditempah samada telah dikembalikan atau belum di Kaunter Sirkulasi. Bahan tersebut hanya akan disimpan selama 7 hari dari tarikh pemulangan.

 

7. Bagaimana saya boleh lanjutkan tempoh pinjaman buku secara atas talian?

 1. Pengguna boleh melayari Sistem Maklumat Perpustakaan (SMP)/WebVIRTUA
 2. Masukan ID Pengguna dan Kata Laluan yang telah diberikan.
 3. Klik ruangan Renew pada ruang Action
 4. Tekan butang Renew yang terdapat di bawah senarai bahan yang dipinjam.

 

8. Bagaimanakah saya boleh mengakses pangkalan data atas talian dari luar kampus ?

Pengguna boleh mengakses ke Off Campus Access dengan menggunakan e-mel rasmi yang disediakan oleh UMS kepada setiap pelajar yang berdaftar. Gunakan ID dan kata laluan yang sama untuk akses. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Meja Rujukan ext : 2325 ( waktu pejabat ), atau 2240 ( selepas waktu pejabat ) .

 

9. Bolehkah saya membuat Pinjaman Antara Perpustakaan PAP?

Semua pengguna yang berdaftar boleh menggunakan perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan. Permohonan (PAP) boleh dilakukan samada melalui kaedah berikut:

 1. Borang PAP. Boleh didapati di Kaunter Perkhidmatan Rujukan, aras bawah perpustakaan. Borang ini juga boleh dimuatturun di website perpustakaan pada ruangan download.
 2. Email butiran permohonan kepada libill@ums.edu.my atau pengguna boleh berurusan terus ke Unit Pembekalan Dokumen ( ext : 2308 ) , aras bawah  pada waktu pejabat . pengguna juga boleh meminta bantuan di Meja Rujukan.

 

10. Adakah saya perlu membayar sebarang kos untuk mendapatkan perkhidmatan PAP?

Perkhidmatan ini adalah percuma diantara Perpustakaan IPTA . Sekiranya ada kos terlibat, pengguna akan dimaklumkan terlebih dahulu.

 

11. Bilakah Permohonan Perkhidmatan Pembekalan Dokumen (PPD) dan Pinjaman Antara Perpustakaan (PAP) boleh di buat dan bilakah saya boleh dapatkan bahan yang dipohon?

 1. Permohonan PPD dan PAP hendaklah dibuat sebulan sebelum bahan diperlukan dan pada waktu pejabat sahaja.
 2. Perkhidmatan Pinjaman Antara Perpustakaan boleh diperolehi pengguna adalah dalam masa 2 ke 4 minggu bergantung kepada status dan lokasi bahan. Perkhidmatan Pembekalan dokumen akan dihantar terus ke emel pengguna selepas bahan diterima.

 

12. Bolehkah saya meminjam dan memulangkan bahan ke Perpustakaan cawangan UMS?

Boleh,pengguna boleh meminjam dan memulangkan bahan ke Perpustakaan cawangan UMS yang lain.

 

13. Bagaimana saya boleh menggunakan kemudahan bilik Kubikal ?

Tempahan penggunaan Bilik Kubikal boleh dibuat di Kaunter Sirkulasi (Aras Bawah), Kaunter Perkhidmatan Terbitan Bersiri (Aras 1) dan Kaunter ASEANA + 3 (Aras 2).

 

14. Dimana saya boleh membuat tempahan menggunakan bilik perbincangan/Bilik seminar?

Pengguna boleh membuat tempahan di Kaunter Perkhidmatan Sirkulasi (Aras bawah)  dan Kaunter Terbitan Bersiri (Aras 1). Masa penggunaan ialah 2 jam sahaja dan Penggunaan boleh dilanjutkan sekiranya tidak terdapat tempahan lain. 

 

15. Dimanakah saya boleh mengakses WiFi di UMS ?

Kemudahan WiFi boleh diakses di semua lokasi dalam kampus.

 

16. Jika saya mempunyai masalah WiFi dengan siapa boleh dirujuk ?
Pengguna boleh berhubung terus dengan Jabatan Teknologi Multimedia dan Komunikasi

 

17. Bolehkan saya pergi membuat rujukan di perpustakaan IPTA yang lain ?

Ya, Penguna yang telah mendaftar sebagai ahli Perpustakaan UMS boleh merujuk ke Perpustakaan lain. Pengguna Cuma perlu mengisi Borong Penggunaan Perpustakaan Luar yang terdapat di kaunter-kaunter perkhidmatan dan pihak Perpustakaan akan membuat surat akuan untuk dibawa bersama semasa membuat rujukan di Perpustakaan UA/IPTS yang ingin dikunjungi.

 

18. Saya ingin mencari contoh soalan peperiksaan. Adakah boleh saya perolehinya dari  mana-mana koleksi?

Pengguna boleh memperolehi di Kaunter Aseana+3 aras 2

 

19. Apakah beza antara Koleksi Am dan Koleksi Rujukan?

Koleksi Am menempatkan buku-buku teks dalam pelbagai bidang yang boleh dipinjam. Koleksi Rujukan pula menempatkan bahan-bahan rujukan seperti Kamus, Ensiklopedia, Indeks, Abstrak, Direktori, Almanak dan Bibliografi untuk tujuan rujukan sahaja. Bahan-bahan ini tidak boleh dipinjam keluar.

 

20. Di mana boleh saya dapatkan artikel surat khabar?

Untuk mendapatkan artikel suratkhabar, pengguna boleh berhubung terus dengan kakitangan bertugas di Kaunter Perkhidmatan Terbitan Bersiri (aras 1) .

 

21. Bagaimankah caranya sekiranya saya ingin mencadangkan buku untuk dibeli oleh pihak perpustakaan?

Cadangan judul bahan yang diingini boleh dimajukan kepada pensyarah  dengan diluluskan oleh dekan masing-masing.


22. Jika saya perlu memohon bantuan dalam pencarian maklumat , siapakah yang boleh saya rujuk ?

Sila hubungi Pustakawan kami:

Bahagian Pengajaran dan Latihan (KK)
Whatapp: 088320232
libet@ums.edu.my

Perpustakaan Cawangan Kampus Antarabangsa Labuan (UMS-KAL)
Whatapp: 0132456240
librarykal@ums.edu.my
Perpustakaan Perubatan dan Hospital
Whatapp: 088329055
medlib@ums.edu.my

Perpustakaan Kampus Sandakan
Whatapp: 01126204313
pumsks@ums.edu.my

 

23. Apakah Literasi Maklumat ?

Memberi pendedahan dan maklumat untuk meningkatkan kemahiran pencarian pengguna. Jadual latihan adalah seperti berikut :

Hari
Perkara
Masa

Selasa

Modul 1

Bahan Rujukan Asas Perpustakaan

9.00-11.00 am

2.30-4.30 pm

Rabu

Modul 2

Katalog atas talian (OPAC)

9.00-11.00 am

2.30-4.30 pm

Khamis

Modul 3

Pangkalan Data

9.00-11.00 am

2.30-4.30 pm

Sekiranya pengguna memerlukan latihan di luar jadual , sila berurusan di Kaunter Rujukan dan Maklumat

<